Hur skapar du ett bra community med sociala objekt?

Peter på FIBRER tar i inlägget Web 2.0 vänder communityt ut och in – säg hej till det sociala objektet avstamp från Jyri Engströms resonemang kring sociala objekt på Internet och dess förmåga att skapa starka communitys. Enligt Peter finns det ett antal frågor du bör ställa dig när du börjar arbeta med "Online Social Objects" och han konstaterar att hela poängen med ett community är att engagera människor och ge dem en arena för att diskutera det som är sajtens innehåll.

"Frågorna du ska ställa dig är alltså:
Vilka objekt finns på min webbplats?
Hur kan jag flytta diskussionen från forumet till respektive objekts sida?
Hur kan jag ge varje objekts sida en unik och länkbar URL?
Hur kan jag visa det mest relevanta från diskussionerna?
Hur kan jag göra det möjligt för besökarna att hålla sig uppdaterade om specifika diskussioner?"

Från min sammanfattning av Jyris föreläsning från bloggforum 3 i höstas:

"Hans huvudtes handlar om ”Connection through a shared object”. För att skapa samhörighet och nätverk måste det finnas ”sociala objekt” dvs. något som personerna i ett nätverk kan samlas kring, debattera, diskutera osv. Utan dessa objekt finns det inget som binder samman individerna, det gäller både på nätet och i verkligheten.”- Bloggers turned posting in to social objects”.