Bisonwork

Några axplock från min artikelskörd under senaste veckan på Internetworld.

IKEA Hacker
Är man ett stort företag med
privatkonsumenter som målgrupp kan man räkna med att bli debatterad och
kritiserad på nätet, långt utanför bevakade kanaler och
presskonferenser. IKEA hacker är ett i raden av exempel på hur kunder
kan stå för både produktutveckling och varumärkesbyggande.
Läs hela>>

Sociala medier
Om fem år kommer en större del av
marknadsbudgeten placeras i sociala medier än idag. Det svarar
merparten av marknads- och informationscheferna i en ny undersökning.
Läs hela>>

Virtuell ekonomi
Centralbanken i Kina är oroliga. De tror att den virtuella valutan Q-coins hotar landets ekonomi.
Läs hela>>

Marknadsföring i mobilen
Företaget Mobile Interaction

har tagit fram en reklamplattform för mobilspel. Den gör det möjligt
för annonsörer att placera reklam i anslutning till olika spel. Även
skräddarsydda spelupplägg är möjligt. ”Vi jobbar på två sätt. Antingen
förpackar vi ett befintligt spel för användning tillsammans med vår
reklamplattform, eller så gör vi spelet från grunden. Då kan vi
integrera varumärket i själva spelet, vilket gör det till en del av
spelupplevelsen”, säger Peter Lindström, VD för Mobile Interaction.
Läs hela>>

Bloggutveckling
Men det är
inte förrän alla hoppar
på tåget som det kan bli mer än en trend. Och för ett brett genomslag
krävs mer än en aktör. När tre dominerande dagstidningar släpper in
bloggar på sina sajter går det inte att blunda längre. Bloggarna är här
för att stanna. Och händelsen kommer att sätt avtryck. Det är ett
tydligt exempel på hur läsarinnehåll smälter ihop med redaktionella
produkter. Även om bloggen i dess nuvarande form försvinner kommer
fenomenet att överleva. Medialandskapet blir sig aldrig likt igen.
Läs hela>>