Högsäsong

En sommar gick vi ner i underjorden. Där skapade vi fem spår som lät som hissmusik. Men det var nytt. Och det var vårt eget. Tre meter ovanför skrek barnen efter glass och föräldrarna efter frihet.

Ego gör percussionpålägg
Kajen gör shakerpålägg.