Läsaren i fokus – nu mer än någonsin

När flera distributionsformer får ge vika för internet skapas nya konkurrenssituationer mellan mediaaktörerna. En morgontidning kan också vara en tv-kanal, ett radioprogram eller en blogg. Det viktigaste är att förstå hur dina läsare vill konsumera ditt innehåll. Och anpassa dina resurser därefter. Läs Eriks inlägg på Framtidstanken om Journalistiken och den publicerade bilden.

"Att tidningarna skaffade sig hemsidor var bara det första steget. Då
flyttade man sina skrivna artiklar ut till webben. Nu händer något
annat: webben blir det drivande mediet istället för papperstidningen.
Då öppnar sig nya möjligheter med ljud och bild. Gränslinjen mellan
tidning och TV- eller radio-station luckras upp. Inte bara det, läsarna
blir mer delaktiga i själva rapporteringen så även gränslinjen mellan
journalist och läsare börjar bli en gråzon."