Kanal 5 marknadsför svensk vapenexport

"Det är väl en smula långsökt att hävda att vi deltar i
vapenförsäljningen. Och vad jag personligen tycker om vapenexport hör
inte hit."

säger Lars Beckung, som är Kanal 5:s programdirektör, om serien Stridspiloterna som får starkt ekonomiskt stöd av Saab och som enligt uppgift till Resumé kommer att användas till att marknadsföra flygplanet i andra länder.

Jag tänker inte gå in i debatten kring vapenexport, men jag tycker att Beckung har en väldigt märklig syn på sin egen roll när han svarar enligt ovan.

1. Självklart deltar produktionsbolaget och i förlängningen Kanal 5 indirekt i vapenförsäljningen av Gripen eftersom de sänder ett program som beskriver planet i positiva ordalag, fått ekonomiskt stöd av Saab, och som dessutom planeras att gå på export (Saab har "tipsat" om vilka länder serien skulle kunna pitchas till = presumtiva Gripenköpare).

2. Vad Beckung personligen tycker om vapenexport är väldigt relevant tycker jag. Att han skulle tycka helt olika i sin professionella roll jämfört med privat känns både märkligt och icke trovärdigt. Jag vill att han ska tycka samma sak professionellt och privat.

Jag säger som Johanna brukar säga sist i sina inlägg – vad tycker du?

2 kommentarer

Jag håller med dig. Det är jättelätt att producera, marknadsföra och visa vilka program som helst om man inte vill ta ställning. Men trovärdigheten blir därefter.

Hittade den här sidan när jag sökte fakta och statistik om svensk vapenexport till USA och tyckte att ett inlägg krävdes.
Det var väl trevligt att få se hur de sista kvarvarande piloterna inom försvaret utbildas. Notera att SAAB genom att betala får tillgång till allt material och kan klippa in det i sina egna filmer. De har alltså betalat för ett kamerateam och en professionell produktion.
Att svenska folket får se hur det går till att bli stridspilot är väl bara positivt – eller ska de hålla sig för sig själva utan insyn? Det är en utmärkt kompromiss som både SAAB och de som får se programmet har nytta av.
Är då de andra dokumentärserierna Kanal 5 har visat på senaste tiden också propaganda? Tänker då främst på Utlandsstyrkan (Svenska ISAF i Afghanistan), Kustbevakarna och SSRS (som det låter) och liknande dokumentära produktioner.
Kommer nog glömma bort att återbesöka sidan, tackar för informationen.