Här är där, där man är. Där är där, där man inte är

Om dagens teknik gör det möjligt att jobba på distans utan problem, hur kommer det då sig att du ändå vill bo i Stockholm, London eller New York? Om betydelsen av fysiska avstånd minskade skulle ju också hyrorna minska i storstäderna, men riktigt så är det inte. Tim Harford lyfter en del intressanta tankar i den här krönikan i Wired. Han driver en tes som går ut på att tekniken gör oss mer sociala offline jämfört med tidigare. Och att vårt sociala liv på nätet gynnar våra verkliga möten, snarare än ersätter dem.

”Harvard economist Ed Glaeser, an expert on city economies, argues that communications technology and face-to-face interactions are complements like salt and pepper, rather than substitutes like butter and margarine. Paradoxically, your cell phone, email, and Facebook networks are making it more attractive to meet people in the flesh.”

Jag tycker att Tim Harford belyser en intressant aspekt av sociala medier som är lätt att glömma bort. Nätet och de sociala sajter vi använder handlar om att ge oss ”både och”, inte ”antingen eller”. De digitala kommunikationsvägarna gör det möjligt för oss att hålla kontakt med många fler människor på ett otvunget men också fragmenterat sätt. Genom e-mail bestämmer mottagaren själv när den vill ta emot mitt budskap, samma sak gäller för bloggar, communities och andra kommunikationsvägar där någon form av kanal finns mellan mig och mottagaren.

Ibland missioneras det om att internet gör det möjligt att ha världen som arbetsfält och sitta i en solstol i Thailand när kollegorna sliter i vintermörkret i Stockholm. Fredrik Härén talar till exempel om härarbete och berättar hur han ofta tar med sig dator, mobil och arbetsuppgifter till en solig plats långt borta. Där kan han sedan hålla kontakt med uppdragsgivare och kollegor på distans.

Men det personliga mötet är fortfarande viktigt. Fundera på hur det kommer sig att några av världens mest innovativa webbföretag huserar eller är startade i Silicon Valley på USA:s västkust. Tekniken gör det möjligt att starta och driva webbföretag i princip varsomhelst i hela världen, men ändå samlas människorna, idéerna och mötena på begränsade arenor. Tim Harford ger ett exempel:

”In a study published in the American Economic Review, researchers examined 4,000 US-based commercial innovations and found that more than half came from just three areas: California, New York/New Jersey, and Massachusetts. Almost half of all US pharmaceutical innovations were invented in New Jersey, a state with less than 3 percent of the nation’s population.”

Linden Labs som skapat den virtuella världen Second life får säga vad de vill. Förtroende är en viktig ingrediens vid alla typer av mänskliga relationer och skapas (fortfarande) betydligt snabbare vid fysiska möten jämfört med digitala. Vi föredrar att vara nära de människor vi tycker om. Tekniken gör det möjligt att hålla kontakt med fler, träffa fler och skapa en känsla av samhörighet. Resultatet är fler möten i den fysiska världen. Både och, inte antingen eller, alltså.

Kent_hovet

Många människor på en plats. (Från Kents konsert på Hovet i november 2007)

4 kommentarer

Visst är det så. Jag tror att det råder en missuppfattning om att Internet bara förändrar de rumsliga förutsättningarna. Minst lika mycket handlar det om tidsmässigheten som du är inne på. Om inte nätet hade funnits skulle mycket inte sagts, pga att ingen fanns där just då för att lyssna.
På Myblock får vi ofta frågan om det inte är att gå lite väl långt att kommunicera med sina grannar på nätet. Men då har man ju inte förstått något. Hur många vet mer om sin granne än vad denne heter (vi snackar stan)? Vad vet du om hans eller hennes intressen, vilja att engagera sig eller kunskaper i plattsättning? Har svårt att tro att den insikten föder färre fysiska möten.

Hej!
Håller med om att gränserna mellan de sociala sfärerna på nätet resp ”det verkliga livet hemma på gatan” håller på att närma sig, och komplettera varann på ett intressant sätt.
Men när det kommer till kreativa platser så är det väl fortfarande lite enligt tanken; ”att kulturen är produkt av dess samhälle”. På kreativa platser, i många olika sammanhang, finns etablerade nätverk, drivande nyckelpersoner och andra faktorer som gör just denna plats till kreativ.
Där tror jag inte att communities på nätet på samma sätt kan verka som exempelvis communities i(!) Silicon Valley. Inte ännu.

Du har naturligtvis helt rätt när du pekar på att det handlar om både och. Det sociala livet offline har i ett längre perspektiv inget att frukta från livet online eftersom det alltid kommer att vara värdefullt att mötas offline.
Det är också dags att slå hål på myten om att Interents stora förtjänst skulle vara att kunna kommunicera med människor som befinner sig geografiskt långt borta och att skaffa sig nya kontakter. De allra flesta vill främst kommunicera med personer de redan känner och som de ofta träffar offline.