Mod = frånvaro av ångest

Bruden skriver bra:

"Det där med saker som ska hålla i evighet känns också som något som
håller på att krackelera och vittra, och ju mer jag ser flagorna snöa
till marken desto tydligare blir det: Bitterheten har uteblivit. Det
handlar bara om att inte vara rädd."