Sändare – mottagare – och bruset emellan

Jag kunde skrivit det här själv.