Live från Stanford: Demokratiska system vs Innovationssystem

David Nordfors är ansvarig för programmet för innovationsjournalistik. Under en kort dragning på konferensen gjorde han en jämförelse mellan demokratiska system och innovationssystem. Det finns många likheter, men en viktig skillnad – innovationssystemet är inte erkänt på samma sätt som det politiska systemet. David Nordfors talar om hur vi är på väg in i en innovationsekonomi.

Egenskaper:

Demokratiska system
Konkurrens mellan idéer. Allianser, kompromisser och konflikter. Kamp om uppmärksamheten.
Vinnarna genomför sina idéer i samhället.

Politiska system är erkända. Den politiska journalistikens roll är erkänd.

Innovationssystem
Konkurrens mellan idéer. Allianser, kompromisser och konflikter. Kamp om uppmärksamheten.
Vinnarna genomför sina idéer på marknaden.

Innovationssystem är inte erkända. Och innovationsjournalistik är inte heller erkänt.

1 kommentar

Hola Bison,
Inte för att jag är obildad, men har inte hängt med tillräckligt för att vara bekant med begreppet ”innovationssystem”. En faktaruta hade varit på sin plats… 😉