Live från Stanford: Lokala medier och innovationsrapportering

Kajsa Linnarsson är journalist på Fiber Optic Valley och praktiserar just nu på PC World i USA inom ramen för innovationsjournalistik-programmet. Under sin dragning på konferensen fokuserade hon på hur lokala medier kan rapportera om innovation.

Enligt henne ger lokal rapportering möjligheter för innovationsföretag och projekt att utvecklas och förbättras. Och media är en del av innovationssystemet oavsett om de väljer att bevaka det eller inte bevaka det.

Några av utmaningarna ligger i hur de lokala medierna ska beskriva komplicerade saker på ett okomplicerat sätt för läsarna. Det är dessutom en utmaning att hitta kunniga journalister som kan tänka sig att rapportera om området på lokal nivå. En annan viktig faktor är att ha ledningen med sig. Redaktionschefen/Chefredaktören har alltid sista ordet och det hjälper inte med en engagerad journalist om inte chefen är med på noterna.