”Skulle John McCain vara ett svenskt parti skulle han inte ens komma in i riksdagen”

Nu börjar det dra ihop sig för nattens drabbning. Sajter, bloggar, nättidningar, radio och tv står laddade med valvakor och specialinslag. Rapporteringen om de båda kandidaterna har i svenska medier varit neutral, det visar en undersökning som United Minds och Retriever har gjort. Men en annan undersökning gjord av SIFO och SVT Rapport visar att två tredjedelar av svenskarna skulle rösta på Obama om de kunde vara med i valet. Resten har svårt att ta ställning. Nästan ingen vill rösta på McCain.

På bloggen Triviologi skriver författaren ett intressant inlägg kring presidentvalet och det faktum att svenskarna är så starka Obama-anhängare trots att McCain enligt skribenten är en "republikansk good guy". Kanske har vi förutfattade meningar?

"Bilden av det republikanska partiet är ju Reagan, Bush x2,
Schwarzenegger, gammaltestamentligt hårda tag, skattesänkningar och
moralism som stöds av okunniga rednecks utanför storstäderna. Klart att
ingen här vill förknippa sig med det." Läs mer.

Författaren av Triviologi är Obama-anhängare men kan ändå inte låta bli att ifrågasätta Obamas linje.

"Jag håller med DN på
det utrikespolitiska området men han får allt ta och kamma sig när det
gäller frihandeln. Det är ju just i orostider som man bör stimulera
världshandelsutbytet extra mycket istället för att dra sig mot
protektionistiska ideal." Läs mer.

Triviologis inlägg är intressant eftersom det försöker nyansera bilden av de båda kandidaterna en smula och faktiskt peka på brister och fördelar hos båda kandidaterna, något som jag upplever som ganska sällsynt i den svenska bloggvärlden. Men hur går det i valet då? Trivologi tror inte oväntat på Obama-seger:

"Vad jag dock tror kommer få större betydelse är det faktum att en
opinionsledning för en demokrat brukar mobilisera de hardcorekristna
som annars brukar ligga på soffan för att kandidaterna är för mjuka on
the moral issues. Men jag tror och hoppas verkligen att Barack till
sist står som slutsegrare och det blir en motsatt Bushpolitik i flera
avseenden" Läs mer.

Eller kanske blir det Ralph Wiggum från The Simpsons som vinner valet?

Bisonblog bevakar presidentvalet i bloggvärlden på uppdrag av Aftonbladet.se. Läs mer.