Samtidigt i Lund

Isabelle funderar kring tvåsamhet och sånt. I wouldn't know. Men intressant läsning är det.

"Det jag egentligen undrar är hur man skyddar sig mot att bli beroende
av att definieras av nån. Hur man bibehåller tilltron till sitt
oackompanjerade jag, självtilliten, handlingsbenägenheten. Jag vill
inte tappa intresset för mina karriärmässiga strävanden bara för att
jag råkar ha hittat nåt som ger mig en fullständig känsla av att ha
nått resans mål."