”Forget forgotten, I am moving past this, giving notice”

Det enda du behöver titta på idag: