Granskningsnämnden friar Gomorron Sverige efter min anmälan

Trogna läsare av Bisonblog vet att jag anmälde ett inslag i Gomorron Sverige till Granskningsnämnden för en tid sedan. Inslaget har dock friats av nämnden. Utslaget från nämnden kom den 26 augusti men jag har inte hunnit blogga om det förrän nu. Läs gärna mitt ursprungliga inlägg om vad det var jag reagerade på i sändningen.

Ur min motivering till GN:

"En
diskussion om hur stor makt sökmotorn Google ska tillåtas ha innehöll
ett antal påståenden och anklaganden mot företaget utan att någon
representant från vare sig Google eller debattör med motsatt åsikt
fanns på plats. I inslaget nämnde även Andreas Ekström (en av debattörerna) att SVT
försökt få någon från Google att ställa upp men misslyckats. Med tanke
på inslagets kritiska karaktär så borde någon (från Google eller
en oberoende debattör) fått bemöta alternativt reflektera över kritiken.
Istället representerade båda debattörer i studion samma "sida" i
diskussionen tillsammans med en programledare som inte värderade eller
ifrågasatte deras utsagor."

Här är Granskningsnämndens beslut i sin helhet:

SAKEN
Gomorron Sverige, SVT1, 2009-08-05, inslag om Google; fråga om opartiskhet

BESLUT
Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på opartiskhet.

INSLAGET
Inslaget var ett studiosamtal med forskningschefen vid Kungl. biblioteket och en kulturjournalist om Googles makt. Båda hade en i grunden positiv inställning till Google och dess söktjänster, men pekade samtidigt på de risker som följer med en stark marknadsposition. Bland annat nämndes ett fall där en svensk producent av kartsajter under en tid hade svartlistats av Google och då tappat 90 % av sina besökare. Ett annat exempel som togs upp var Googles projekt att scanna all världens litteratur, vilket vållat konflikt med upphovsrättsinnehavarna. En fråga som också diskuterades i inslaget var den oro som finns kring att Google samlar på sig stora mängder data om användarna av företagets tjänster. Av inslaget framgick
att Google hade erbjudits att medverka men avböjt.

ANMÄLAN
Anmälaren anser att någon från Google eller någon oberoende debattör borde ha fått bemöta eller kommentera den framförda kritiken.

AKTUELL BESTÄMMELSE
Sveriges Television ska bedriva programverksamheten opartiskt och med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen (5 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt Granskningsnämndens praxis att om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad part ska den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska detta ske i samma program eller inslag. Att en part vägrar att medverka hindrar inte att ett program eller inslag sänds. Om möjligt bör i sådana fall den kritiserades uppfattning redovisas på något annat sätt.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING
I inslaget gav två inbjudna personer sin syn på Google och dess dominerande marknadsposition. Av inslaget framgick att Google hade erbjudits att medverka i detta men avböjt. Nämnden kan därmed inte finna att någon överträdelse skett av kravet på opartiskhet i Sveriges Televisions sändningstillstånd.

2 kommentarer

Det är väl korrekt. Har Google avböjt så har de avböjt. Annars kunde man skydda sig från misshaglig information genom att avböja public service.