Lista

Som du märker är det inte som förr här på kajen. Det tuffar på förvisso, men nån vidare glöd är det inte. Min tillvaro dränerar mig på textbaserade uttryck tror jag. Under helgerna brukar jag få igång hjärnan lite smått men då är det annat att stå i.

För att inte göra det här till ännu ett av tusentals "sorry att jag inte bloggar mer"-inlägg så tänkte jag istället gå över till att göra en lista.

Debattämnen jag bara ser passera i periferin och känner att jag inte har koll på:

1. Anna Anka
2. Valfritt litteraturbråk

3 kommentarer