Spending my time

Raz spiking it away

Obs, jag är inte med på bilden, utan höll i kameran.. Jag skulle aldrig spela i bar överkropp, ty sådant gör jag icke.