Litteratjur

Jag exporterar Kajen ur mitt bloggverktyg. Det blir ett Word-dokument på över tusen sidor och flera hundra tusen tecken. Ändå är det de fem första inläggen som har mest lyskraft. Jag går och tjatar om att skriva en bok. Den finns redan som du förstår.