Precious

Det finns en film jag har velat se ända sedan jag fick höra om den. Det är Precious. Nu har jag sett den.