Spela roll då

Idag bloggar jag om spelmekanismer på min och Johanna Ögrens blogg På Webben (på DN.se). Det handlar bland annat om hur spelande, tävlande och samlande kan användas för att bygga webbtjänster och till och med rädda liv inom sjukvården. Typ.

Läs hela inlägget här.

Ett utdrag:

"Vissa tycker det är viktigt att visa omvärlden alla poäng, statusnivåer eller belöningar som de uppnått, andra ser erövringarna som något att glädjas åt i det tysta, i stil med frimärkssamlaren som gläds åt ett fullt album. Oavsett är spelmekanismer och trenden att “spelifiera” olika tjänster ett tecken i tiden, samtidigt som det pekar på ett i grunden mänskligt och ursprungligt beteende.

Det växer nu fram mer seriösa tillämpningar av spelmekaniken. Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns det exempel på tjänster som hjälper patienter med rehabilitering eller vård genom att använda spelandet som en del i behandlingen, eller diagnosen. Giorgio Baresi på Frog Design skriver om hur företag som Nike, Adidas, Dexcom och Philips alla lanserat tjänster som på olika sätt kopplar samman motion, hälsa och vård till spelande och samlande. Han talar till och med om att vi måste se med nya ögon på sjukvården.

“Vi måste lämna ett system som är baserat på behandling och recept, styrning och kontroll. Vi måste gå mot ett patient-centrerat system som är baserat på förebyggande vård och beteendeförbättringar, där patientdata samlas in hela tiden.”

 

1 kommentar