ROI för sociala medier – tänk tvärtom, mät kundens investering

Jag brukar då och då återkomma till begreppet social valuta som ett sätt att växla in engagemang i sociala medier till en jämförbar kurs. Det är svårt eftersom den sociala valutans växelkurs kan bestå av allt från kärlek, respekt och vänskap till tid, engagemang eller andra värden.

Allt kokar ihop till hur du ska kunna mäta Return of investment (ROI) på sociala investeringar, och jag tycker att Donna L. Hoffman och Marek Fodor har ett gäng intressanta tankar om det i den här artikeln på MIT Sloan Management Review.

Huvudbuskapet är att du måste tänka tvärtom jämfört med den traditionella ROI-parametern. Istället för att fokusera på att mäta hur kunderna svarar upp på dina marknadsinvesteringar ska du istället fundera på kundernas benägenhet att använda sociala medier, och mäta vilka sociala medier-investeringar kunderna gör när de interagerar med ditt varumärke.

Om du vänder på ROI-steken räknar du inte bara kortsiktiga mål som ökad försäljning via en kampanj i sociala medier eller reducerade kostnader tack vare ökad aktivitet i supportforum på nätet. Du kommer också att kunna mäta dina långsiktiga investeringar i sociala medier och dess utfall.

Artikeln är lång men innehåller dock både checklistor och tips på fördjupning. Rekommenderad helgläsning med andra ord.m [Tipstack till Vilma Luoma-aho]

Det finns en definition av social currency på Wikpedia som jag tycker beskriver rätt bra vad det är vi vill mäta.

"Social currency is information shared which encourages further social encounters."

2 kommentarer