Tillbaka till framtiden

Det vi ser inom kommunikationsområdet är en motrörelse till industrisamhällets uppdelning av jobb- och privatliv. Anställda tar med sin privata mobil till jobbet och det finns även exempel på hur man hittat sätt att ta sig förbi blockeringar i arbetsgivarens internetuppkoppling för att lyckas komma åt bland annat Facebook. Vi vill helt enkelt vara sociala till varje pris och tar med oss vår krets av viktiga relationer till jobbet.

Den sociala revolutionen sker inte i sociala medier. Läs mitt inlägg på DN.se/pawebben