Spegeln

Förr kunde jag skriva mer öppet. Jag kunde berätta om hur folk drog i mig, eller inte drog i mig. Om allt det trasiga på utsidan och det som var helt på insidan. Det är fortfarande så förstås. Allt pågår. Ingenting är nytt. Men den här spegeln har blivit smutsig av allt stänk från självförverkligandet.

Snart börjar det om.