Desperado

This just in: Insåg just att jag blivit en sån person man umgås med när det inte finns någon annan. Från att ha varit den som såg stora problem att hinna träffa alla människor jag ville hålla kontakten med, är jag nu en outcast. Tänk vad public service kan göra med en ändå. Fascinerande. Självförvållat dessutom. Ödets ironi.