Sveriges Radio använder Twitter som intranät

Exakt hur mycket ett tecken i tiden är det att kanalchefen för Sveriges Radio i Göteborg, Ylva M Andersson, använder Twitter som intranät när hon efterlyser redan SR-anställda till ett jobb? Jag gillar transparens och öppenhet och har själv arbetat på Sveriges Radio med både lyssnardialog och sociala medier-research. Under min tid på SR förekom det ganska ofta diskussioner om programinnehåll och annat mellan kollegor, helt öppet på Twitter. Ändå reagerade jag på den här tweeten från Ylva Andersson som skrevs den 9 april (och retweetades av @nyhetschefjonas ikväll). Jag funderar på hur dåligt de interna kommunikationsvägarna måste fungera när en måste efterlysa intern kompetens på det här sättet. Vad säger det om Sveriges radio och vad säger det om den kultur och de kluster som skapats på Twitter?

Anställd på SR och sugen på att jobba som Eko-reporter i #gbgftw ett halvår? Hör av dig till vår programchef @TomasWahlund!  #mediejobb
”Anställd på SR och sugen på att jobba som Eko-reporter i #gbgftw ett halvår? Hör av dig till vår programchef @TomasWahlund! #mediejobb”

Det finns förstås många skäl att öppet berätta om interna rekryteringar. Dels hjälper det till att skapa en bild av vilken typ av tjänster som finns på företaget och att det till exempel satsas inom specifika områden. Det blir en form av employer branding. I bristen på ett synligt och använt intranät kan det också fungera som ögonöppnare inom organisationen där medarbetare på andra stationer får insyn i verksamheten och dess behov (vilket verkar vara den mest rimliga orsaken i det här fallet).

Henrik Tornberg är konceptutvecklare på Digitala Medier hos Sveriges Radio och när jag konstaterade att företaget använder Twitter som intranät svarade han: ”har man sett vårt intranät förstår man varför”.

har man sett vårt intranät förstår man varför
”har man sett vårt intranät förstår man varför” – Henrik Tornberg