Så får du fler kvinnor att föreläsa på din konferens

Gårdagens sändning av Studio Bronx kan du kolla på här. Paulina Modlitba Söderlund från Toca Boca höll en bra dragning där hon redovisade statistiken från sin enkätundersökning om kvinnor som föreläser (eller orsaker att de inte gör det).

Studio Bronx

Undersökningen spreds i första hand via sociala medier och inom en krets av människor som jobbar inom Webb, IT, Media och PR/Kommunikation, vilket självklart påverkade resultatet. Samtidigt pekar undersökningen på flera viktiga aspekter av de bakomliggande orsakerna till den alltför vanliga snedfördelningen mellan kvinnor och män på många konferenser.

Hon fick in 358 svar i sin undersökning där det bland annat visade sig att 55 procent av respondenterna aldrig blivit tillfrågade om att tala på en konferens eller liknande, men 87 procent av de som blivit tillfrågade har tackat ja. Och 98 procent av dessa skulle göra det igen.

Hon presenterade även en 10-punktslista med tips (se nedan) på hur man skapar en blandad talarlista på sin konferens, och lyfte fram Bonniers The Grid, SSWC och The Conference som exempel på konferenser där arrangörerna lyckats skapa en bra fördelning mellan kvinnor och män. I programmet igår diskuterade vi också hur det såklart inte alltid går att hitta en kvinna eller en man som är bäst inom ett visst område, och att det inte handlar om millimeterrättvisa. Snarare tror jag att man måste börja hos sig själv och i alla fall reflektera över fördelningen, även om det sedan slutar med att det inte går att genomföra i praktiken av olika skäl. Det är det aningslösa slentrian-bokandet av talare som vidmakthåller strukturerna enligt vanans makt, helt oavsett intentioner. Annika Lidne lyfte exempel från vårdvärlden det där det ibland kan vara svårt att hitta manliga talare inom vissa områden. Problemet går åt båda håll, men grundargumentet är att mångfalden berikar och förbättrar, oavsett om det handlar om kön eller etnicitet.

Idag pågår knytkonferensen SSMX på Stockholm Waterfront. Jag är inte där, men att döma av bilder och rapporter under dagen så finns en blandad skara bland talarna. Har sett till exempel Evelina Ander, Jesper Åström, Brit Stakston, Anton Johansson, Annelie Näs och Niclas Strandh med flera i flödena under dagen.

Här är Paulinas presentationsbilder från igår:

 

5 kommentarer

Jag reflekterade inte ens över talarupplägget på sswc, publiken är en naturlig blandning och de som har anmält intresse att tala speglar antagligen ungefär den blandningen. När det inte är snedfördelat tänker man inte ens på det, men när det är markant snedfördelat känns upplägget krystat och… ja, uteslutande = inte så roligt = ointressant.

Ja, jag tror att det var 30 procent kvinnor totalt bland deltagarna på SSWC (alltså både i publiken och bland talarna). Jag slås av att man ibland upplever det som ungefär 50/50, men sen visar det sig att bara en tredjedel är kvinnor (som på SSWC). Det är anmärkningsvärt hur ”blicken” blivit så van vid manlig dominans.

visst, och så är man allmänt glad över att det är åtminstone blandat och inte övervägande mansdominerat. Jag satt på Sveriges Radios barnutbudskonferens för ett tag sedan och där slogs jag istället av avsaknaden av män både i publik och på scen vilket, precis som du skriver, känns lika tråkigt.