Ceci n’est pas une armhåla

Ett inställt inlägg är också ett inlägg. Samtidigt läser jag Hanna, och kanske lite Deeped. Jag vet inte.