Kriget om internet

Överallt nås jag av samma budskap. Internetutvecklingen är i ett avgörande skede. Myndighetsröster och kommersiella intressen höjer röster om reglering, kontroll, övervakning. Nätets ursprung är i viss mån en redundant organism utan gränser eller censur. Upplagt för krockar med andra ord.

Googles policy manager Nicklas Lundblad skriver om kriget om internet, eller kanske nästa internetkrig efter det nuvarande. Han reflekterar kring hur makten över internet handlar om makten över människorna, att kontrollera befolkningen, samt hur de val vi gör nu kommer att definiera vårt framtida samhälle i en avgörande mening.

The Internet war after the next, when everyone realizes that this is not about controlling the Internet in some fictional way through an international organization, but about using force and coercion to stop the use of technology, about controlling us – will actually really define the future of our society to a surprising extent.

The internet war after the next: a time for choosing

Resonemanget utgår från en kommande artikel i Vanity Fair: World War 3.0

When the Internet was created, decades ago, one thing was inevitable: the war today over how (or whether) to control it, and who should have that power. Battle lines have been drawn between repressive regimes and Western democracies, corporations and customers, hackers and law enforcement. Looking toward a year-end negotiation in Dubai, where 193 nations will gather to revise a U.N. treaty concerning the Internet, Michael Joseph Gross lays out the stakes in a conflict that could split the virtual world as we know it.

Måhända relaterat: Nöjesguidens artikel om näthatet i kommentarsfälten och sajtägarnas försök att stävja det. En vända till i en ständigt pågående debatt om kommentarskulturen på nätet.