Statistik för webben

Det har kommit en del intressanta statistikuppgifter de senaste dagarna. Tänkte jag skulle samla ihop några källor som kan vara bra att ha till hands för kommande bravader.

Illustration: Mikael Altemark (CC BY 2.0)
Illustration: Mikael Altemark (CC BY 2.0)

Det har kommit en del intressanta statistikuppgifter de senaste dagarna. Tänkte jag skulle samla ihop några källor som kan vara bra att ha till hands för kommande bravader.

Resumé skriver till exempel om att internet nu gått om dagspress när det gäller medieinvesteringar. IRM:s färska siffror visar en uppgång på 10 procent för internetannonseringen under 2012. Från artikeln:

”Internet kapar åt sig en marknadsandel på 24 procent, vilket innebär en omsättning på 7,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2011.”

.SE Internetstatistik skriver om SCB:s undersökning som visar att 74 procent av svenska folket (åldrar 16-74 år) e-handlade någon gång mellan mars 2011 och april 2012. Siffran är antagligen högre idag.

Slutligen fångar Per Pettersson upp Edelman Trust Barometer i det här inlägget. Rapporten som kommer från Edelman PR varje år visar bland annat att svenskarnas förtroende för sociala medier är lågt. Per skriver:

”Vi har högst förtroende för traditionella medier, följt av sök (heja!). Men sociala medier haltar med sitt låga förtroende. Det skulle vara väldigt intressant att se om Edelmans siffror väcker en debatt kring förtroendet för sociala medier i Sverige eller om det bara kommer passera förbi.”

Här är presentationen som visar några av de viktigaste resultaten i undersökningen.

Edelman Stockholm Trust 2013, med diagram. from Edelman_Stockholm