Avgörande

Titeln på min generationsroman är klar.

Det ska heta ”Den sista relationen”.