Petronella Barveus om att börja använda AI-stöd i vardagen

Trots att det nu var ganska länge sedan jag testade ChatGPT första gången och blev lika fascinerad som många andra av hur generativ AI förändrar allt ifrån enkla arbetsuppgifter till hela verksamheter, så brottas jag ändå med min egen kreativitet i hur jag ska använda verktygen.

Att tänka stort och se en framtid där allt förändras av AI-tjänsternas framväxt är på många sätt enklare än att här och nu bli kreativ i hur jag själv kan använda tekniken. Jag bad därför Petronella Barvaeus om att ge konkreta exempel på hur hon använder AI-stöd en vanlig dag på jobbet. Petronella är strateg inom bland annat digital marknadsföring och tjänsteutveckling. Hon är medgrundare till Maniola och började sin internetbana på Spray.se för nästan 20 år sedan. Här kommer hennes text:

Så använder jag AI i vardagen

Det påstås ibland att det bara tar 21 dagar att etablera en ny vana, men det verkar vara en myt. Nu är det 460 dagar sedan jag började betala för ChatGPT, som idag känns så gott som sammansmält med min kötthjärna.

Jag har svårt att tänka mig en jobbvardag utan AI-assistans.
På tunnelbanan på väg till jobbet kollar jag mailen och ber Gemeni som bor i min Gmail att summera en lång mailtråd som pågått under våren. Jag ska planera en workshop och vill säkerställa att allas önskemål kommer med.

Jag ägnar förmiddagen åt att skriva en artikel för en uppdragsgivare som höll ett seminarium häromdagen. Den automatiska transkriberingen kräver bara lite handpåläggning innan jag kan hälla in den i ChatGPT och summera till ett första utkast som vi sedan kan bearbeta tillsammans. Jag bildsätter artikeln med hjälp av Midjourney istället för att ta ett av de foton från företagets bildbank som redan använts för att illustrera temat otaliga gånger.

I ett möte innan lunch deltar AI-assistenten Sana som hjälper till med proffsiga mötesanteckningar. En bonuseffekt är att vi blir mer noggranna med att hålla oss till agendan och uttala de beslut och actions vi enats om.

Under eftermiddagen håller jag en utbildning för kommunikatörer från två grannkommuner som bestämt sig för att samarbeta i sitt utforskande av AI-verktyg. Tillsammans med min kollega Lisa har jag hållit över 80 föreläsningar och kurser på temat AI det senaste året, så vi har bra koll på vilka frågor som brukar komma.

Det hela påminner mig om när sociala medier var nytt, och alla skulle utforma policies för Facebook-användning på arbetstid. Då handlade det mycket om att begränsa och förbjuda, men en bra AI-policy ska i min mening uppmuntra till användning, med tydliga ramar.

Mina tips till den som vill komma igång med generativ AI i kommunikationsarbetet:

  1. Testa och reflektera. Det är först när du får känna och klämma på verktygen som du får klarhet i vilka konkreta möjligheter de innebär. Diskutera och dela inspiration med kollegor och likasinnade för att hitta vägen framåt.
  2. Luta dig mot den kompetens och erfarenhet du har. Frågorna som ofta uppstår kring kvalitetssäkring, informationssäkerhet, användningsrättigheter och är inte nya. Hur skulle du ha resonerat om det inte handlade om AI? Befintliga principer gäller också i den nya världen.

Som chef behöver man agera möjliggörare och slipa ner trösklarna för sina medarbetare. Studier visar att uttalade riktlinjer faktiskt ökar adaptionsgraden av AI-verktyg på jobbet med nästan sex gånger. Tydlighet i vad som tillåts gör att man vågar utforska möjligheterna!

Av: Petronella Barvaeus (följ på LinkedIn)

___
Den här texten publicerades ursprungligen i mitt nyhetsbrev Fredrik Wass tänker på kommunikation. Börja prenumerera här.