The Number One Hot Prediction for 2005

Tom Murphy skriver på sin blog PR Opinions om PR and Communications Predictions for 2005. Bland annat hänvisar han till Neville Hobsons The Number One Hot Prediction for 2005 på bloggen NevOn. Neville menar att den stora trenden under 2005 kommer att vara Corporate blogs, alltså bloggar som drivs av företag. Han menar att bolag även kan ha nytta av bloggtekniken internt inom organisationen för att underlätta och öka hastigheten på kommunikationen.

My big picture shows blogs (and, especially, related communication technologies such as RSS and the new one – podcasts) rapidly rising up the agenda tree in organizations large and small, and in particular relating to internal use: connecting groups and departments within the same organization in easier, faster and more effective ways than traditional cumbersome and inflexible tools like intranets or so-called ’knowledge portals.’

Hobson menar att bloggandet kommer att förändra hur vi kommunicerar på samma sätt som när webbtekniken kom för ca 10 år sedan. Som vanligt vid stora förändringar blir det några svåra år för att etablera tekniken innan man ser den som lika självklar som e-post eller webbsidor är idag.

It won’t be an easy ride, though, for many companies as it’s all about change, new ways of doing things and the dilution of power in traditional command-and-control structures.

Läs: The Number One Hot Prediction for 2005 enligt Neville Hobson.

1 kommentar