USA-media uppmärksammar det digitala nätverksbyggandet

Scott Allen rapporterar på den intressanta bloggen The Social Networking Weblog om hur de stora medierna i USA börjat förstå vikten och innebörden av socialt nätverksbyggande online. Wall Street Journal uppmärksammar i en artikel det faktum att sökandet efter affärskontakter utgör den tredje viktigaste funktionen för affärsnätverkare näst efter att leta jobb och hålla kontakt med vänner. Några av de amerikanska affärsnätverk som nämns är Ryze.com, LinkedIn.com och OnlineBusinessNetworks.com.

Det är inget nytt att näringslivet består av olika typer av nätverk; ofta komplexa och svårtillgängliga. Jag ser det som en helt naturlig utveckling att man dels flyttar nätverk online men även skapar förutsättningar för nya kontaktvägar. De urskiljningsmöjligheter som erbjuds på de flesta nätverkssajter gör att man betydligt effektivare kan nå de specifika personer man söker efter inom olika branscher, kompetenser eller företag, än vad man skulle gjort på traditionellt sätt via breda sökmotorer eller katalogtjänster. Genom att utkristallisera nyckelpersoner, eller kompetenser, kan en person snabbt skapa sig ett brett och samtidigt specialiserat nätverk. Relationer som genom öga-mot-öga-möten skulle tagit flera år att bygga upp kan genom ett aktivt digitalt nätverksbyggande skapas på betydligt kortare tid och med en mycket större bredd. Både geografiskt och branschvis. Det personliga mötet kommer aldrig att kunna ersättas, men vägarna dit förändras successivt.