Samtyckesbaserad marknadsföring – ledljuset genom reklambruset

Så kallad Permission Marketing eller samtyckesbaserad marknadsföring som Mattias Durnik valt att översätta termen spås att bli ett allt viktigare verktyg när företagen vill nå sina kunder. Bruset från reklam och kommunikationsinsatser ökar och det säger sig självt att marknadsföring baserad på kundens godkännande är både mer kostnadseffektivt och träffsäkert. Seth Godin har uppfunnit begreppet och Durnikblog förklarar hur det fungerar. Traditionella massutskick och reklam riktad mot breda målgrupper kallas följdaktligen Interuption Marketing med tanke på dess benägenhet att ibland störa konsumenten istället för att locka till köp.

Jag tänker spontant på min idé om diversierad nätverkskommunikation som jag skrivit om tidigare. Permission Marketing känns som reklamtillämpningen av den teorin.