Eff illustrerar bloggnoder

Eff pa A place for Robots har gjort ett Pyhton-skript som visar hur blogger-bloggar ar lankade till varandra med utgangspunkt fran hans egen blogg.
”Det är ganska enkelt. Det går helt enkelt igenom grundsidan (i det här fallet min blogg) och letar efter länkar till andra bloggar som ligger under blogger (dvs som har http://någonting.blogspot.com som adress). Sedan går det rekursivt igenom varje sådan sida och gör det samma. Det blir då till slut en riktad graf över hur länkarna hänger ihop. Jag kan sedan variera djupet på sökningen.”

(fortfarande i London)
Eff pa A place for Robots har gjort ett Python-skript som visar hur blogger-bloggar ar lankade till varandra med utgangspunkt fran hans egen blogg.

"Det är ganska enkelt. Det går helt enkelt igenom grundsidan (i det här fallet min blogg) och letar efter länkar till andra bloggar som ligger under blogger (dvs som har http://någonting.blogspot.com som adress). Sedan går det rekursivt igenom varje sådan sida och gör det samma. Det blir då till slut en riktad graf över hur länkarna hänger ihop. Jag kan sedan variera djupet på sökningen."

Det ar ganska haftigt att kolla pa de olika graferna och det vore annu tuffare att skapa en genrell tjanst dar vilken blogg som helst gick att mata pa samma satt, inte bara dom som hostas av blogger.