Bra text kommer alltid vinna över dålig på Internet

Tony Long hamnade i en diskussion med en vän angående kvalitén hos de texter miljontals skribenter och bloggare sprider med ljusets hastighet till vissa läsares stora och andras tveksamma nöje. I en krönika på Wired beskriver han hur hans vän argumenterade för ståndpunkten att Internet skulle kunna ha en "survival of the fittest"-funktion när det gäller bra och dålig text. Teorin går ut på att text som kommunicerar effektivt alltid kommer prioriteras av läsarna vilket automatiskt sållar bort dåligt skrivna alster. Det bygger dock på att läsarskaran är tillräckligt bildad för att kunna göra urvalet.

"Because our chief job in life is pattern recognition," Topsy said, pressing his point, "and the chief job of the internet, through googling, is pattern recognition, what we do by living on the internet is discriminate between good and bad writing. Bad writing is, by its genes, something that doesn’t convey information, whether artful or factual.

The question is, are there enough of ’us’ out there (I presume he was referring to the aforementioned educated swine), through this passive-aggressive process, to make any difference at all in this overpopulated world?"

Tony Long är skeptisk till att tillräckligt många läsare har kunskapen att göra "rätt" urval i bruset vilket kommer att leda till allt sämre kvalité genrellet. Jag tycker att Tony är lite väl elitistisk och ser inte alls hur dåliga skribenter, eller för all del dåligt skrivna bloggar skulle utgöra något slags hot mot språknivån generellt. Tanken om att effektivt kommunicerande texter fungerar som flugpapper på nätet tilltalar mig.

4 kommentarer

skrev en lång kommentar innan, men den verkar inte ha blivit registrerad.. men jag skriver ett examensarbete där jag diskuterar blogg mot deliberativ demokrati bland annat.
vad tycker du forresten om att linda skugge skall starta en betalblogg? (Metro igår)
Förstör inte det hela idèen med blogg, som tills nu i stort sett har varit fri, öppen och utan sensur…?