Verktyg för jämställda löner

På sajten equalpay.nu samlas erfarenheter och hjälpmedel från tre EU-projekt inom tio länder i syfte att hjälpa företag och organisationer att arbeta för jämställda löner. Projekten drivs inom ramen för EU:s jämställdhetsstrategi och det finns en hel del användbart material att ladda ner. Svensk kontaktperson är Eberhard Stüber, utredare på JämO.

Nedanstående verktyg finns tillgängliga direkt på sajten. Det finns även olika självtest och rapporter från lyckade satsningar.

  • Checklista för kollektivavtal
  • Jämställdhet i ledningssystem
  • Välja arbetsvärderingssystem
  • Analys Lönelots – enkel arbetsvärdering
  • Analys Lönelots – dataprogram
  • Kartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner
  • Löneboxen – grafisk presentation av löner
  • Individuell löneförhandling
  • Tänk kön – när du förhandlar lön

Equal_pay

Andra bloggar om: , ,