Media wars

Det finns en rädsla för att inte räcka till. En fruktan för svek. En tanke om att bli ratad på grund av pure boredom.

Ställningskriget har börjat. Vem vågar lämna skyttegraven först? Visa skottskadorna. Ta emot människan med förbandslåda och bli känslomässigt omplåstrad. Ända in.