Oh happy days

Jag har det bra. Skamligt bra. Jag tänker på det ofta. Hur det känns att älska det jag gör. Hur det känns att nån betalar mig för att fortsätta göra det jag älskar. Det är inte mer komplicerat än så egentligen. Jag anstränger mig ofta för att göra det komplicerat. Kajen är resultatet av det.