Hjärtsmuts

Natten är stilla svart. Om du kunde se, skulle du förstå.
Ljudet av generationer möter mig på vägen.
Smaken av saknad biter sig fast.
Känslan av vemod är evig.

Dagen är dimmig. Om du kunde höra, skulle du se.
Lukten av förlust når mig inte än.
Synen av hjärtsmuts är störande.
Känslan av framgång är flyktig.

Ingen sa att det var lätt. Säg att det är lätt. Säg det till mig.

Earth

1 kommentar