Live från Reboot: På väg in i demokratisamhället (för första gången)

Dagens konsumenter har stora möjligheter att tycka till om produkter och tjänster via egna och andras kanaler. Borde inte anställda ha samma möjlighet? Industrisamhället blev ett informationssamhälle som nu håller på att bli ett demokratisamhälle. Vi lever i en tid där vi har möjlighet att påverka och ha en egen röst på ett mer påtagligt sätt än någonsin tidigare. Under sin föreläsning på Reboot pratade Traci Fenton om demokratiska organisationer och vad som definierar ett demokratiskt företag. Hon är vd och grundare av WorldBlu som varje år sammanställer listan The WorldBlu Democratic Workplaces. Vid senaste rankingen fanns 60 företag från hela världen med på listan.

20080627087
Traci var nyanställd på ett Fortune 500-företag när hon kände sig kvävd. Hon upplevde att bara några få procent av hennes kapacitet utnyttjades av företaget. Resten hindrades av de inbyggda strukturer som fanns inom organisationen. Sedan dess har hon jobbat med begreppet demokratiska organisationer. Hon listar sju trender som pekar på hur det demokratiska systemet håller på att ta plats bland både företag och organisationter – utanför politiken:

1.    Internet – en ”platt” värld.
2.    Post-Enron Era – backlash. Folk är trötta på girighet.
3.    Politiska förändringar – Politisk demokrati segrar världen över.
4.    Generation X+Y, de som är födda1965-1985 – En ny generation med nya krav tar plats i arbetslivet.
5.    Sökandet efter mening – genom att uttrycka vem man är.
6.    Social Responsibility – skapar affärsmässiga och globala ringar på vattnet
7.    Livsstilsdemokrati – the rise of the super-empowered. Människor påverkar i mikrofrågor genom t.ex. wikipedia, threadless, myspace etc.

Traci Fenton citerar Steve Jobs: ”Design är inte hur det ser ut eller hur det känns, det är hur det fungerar”. Det här är 10 principer som beskriver demokratisk design enligt Traci Fenton.

1.    Syfte och mål (vision). När ett företag vet sitt syfte och mål skapas mindre osäkerhet hos de anställda.
2.    Transparens – Företagen vågar öppna sig.
3.    Dialog + lyssna – De konverserar
4.    Rättvisa och värdighet – de tar avstånd från rankism (begrepp myntat av Robert Fuller). Många organisationer missbrukar rank och titel hos personalen – det är rankism.
5.    Accountability – Vem är ansvarig för vad? Det är det som skapar disciplin i ett frihetscentrerat företag.
6.    Individual + Collective. Individen är lika viktig som helheten. Anställda ska uttrycka sin individualitet.
7.    Valmöjlighet – Demokratiska företag förstår att one size doesn’t fit all.
8.    Integritet – De har en ryggrad.
9.    Decentrering – de ger makten åt folket
10.  Reflektion och utvärdering – Hur kan vi bli bättre varje dag?

Läs fler live-inlägg från Reboot:
Waste = Food
Kollektiv tankekraft
The Post-Everything Future
Kenya stakar ut framtiden
Relationships 2.0
På väg in i demokratisamhället (för första gången)
Nodal points förändrar mediekonsumtionen – den sociala realtidswebben är här