Is there life on mars?

Allsång på Debaser, 8 augusti. Jag var där med Reblo, Fashio, Daniel och Miriam. Det går att förstå varför körsång är en av svenskarnas mest populära fritidssysselsättningar.

Husband: Weeping Willows. Allsångsledare: Catti Brandelius