Claima ditt eget namn som Facebook-URL

Från och med lördag inför Facebook personliga URL-adresser för de som vill. T.ex. facebook.com/fredrik.wass. Det finns flera orsaker till det, en av dem verkar vara att Facebook ännu mer vill profilera sig som samlingsplats för din onlineidentitet. Läs mer i Facebook-bloggen, och håll utkik på lördag för att claima ditt eget namn.

"Starting at 12:01 a.m. EDT on Saturday, June 13, you'll be able to
choose a username on a first-come, first-serve basis for your profile
and the Facebook Pages that you administer by visiting www.facebook.com/username/. You'll also see a notice on your home page with instructions for obtaining your username at that time."

Tipstack: Jyri Engeström, via Facebook (Jyri har för övrigt ansvarat för framtagnignen av Google Profile-sidorna).

2 kommentarer