Jakten på Relationen

Elin, bra som vanligt:

"Det varken det monogama eller polygama systemet lyckas att fånga upp är
komplexiteten och stundtals det kaos som relationer innebär. Rationella
system med normer och regler got nothing mot känslor, ärligt talat.
Precis som David Hume menade, påverkar känslorna människans förmågor
för kunskap, d.v.s. hennes förnuft och sinnen. Ibland är känslorna
överordnade förnuftet, ibland låter hon okritiskt tro på sina
sinnesförnimmelser utan att sakligt granska sina erfarenheter.
Om det är känslorna som är det centrala i relationer, hur kan vi då bygga normsystem kring dem?"

Läs hela In between  normsystem.