Jag klarade det

Tillbaka på kajen sex månader senare.

Hemma!