Mötas mer eller mindre

”Jag tror på fullt allvar att om vi hade mer utrymme för ensamhet i vårt samhälle så skulle vi ha mycket högre produktivitet. Och många av oss skulle må mycket bättre.”

Googles policy manager Nicklas Lundblad skriver om hur han schemalägger sina veckor med två helt mötesfria dagar då han försöker arbeta på egen hand så mycket som möjligt, och resten av dagarna då han har 16-18 möten per dag där beslut tas som ofta påverkar det arbete som görs på de mötesfria dagarna.

Arbetsmöte på Internetworld 2007. Värsta stock photo-upplägget.

Från min bakgrund inom offentliga och privata sektorn med relativt stora organisationer känner jag igen möteshysterin. Samtidigt har jag också varit med om väldigt effektiva mötesformer där själva mötet i sig är en arbetsform, snarare än en plats där nya arbetsuppgifter skapas. Nu är jag frilans och har väldigt få arbetsmöten. Det gör mitt arbete ganska effektivt, men samtidigt försvinner mötet som bärare av ”arbetskultur”, något som kan inverka negativt på såväl arbetsdisciplin som planeringsförmåga.

Hur möts du?