Så syns du på Wikipedia

Vad som står om ditt företag eller organisation på Wikipedia kan ibland vara lika viktigt som det du kommunicerar på din egen sajt. Användarna förväntar sig att Wikipedia ska vara en tillförlitlig och oberoende källa skapad av dess användare och inte av olika aktörer med särintressen. Samtidigt är Wikipedias innehåll i ständig förändring, med många redaktörer och personer som bidrar med innehåll.

Wikipedia t-shirt
"Wikpedia expert" Foto: Mikeedesign (CC)

Grundinställningen för den som vill uppdatera information på Wikipedia är att inte skriva om sig själv eller sitt område. Det säger Lars Aronsson, Wikipedian, datorkonsult och tidigare styrelsemedlem i Wikimedia Sverige.

– Det märker man rätt snart att det blir en sämre artikel om man skriver om sig själv eller det man kan riktigt bra. Det blir en bättre artikel om man skriver om det man är nyfiken på. Du vet för mycket som inte jag tar för givet, säger Lars Aronsson.

Samtidigt medger Lars Aronsson att det kan vara okej att korrigera direkta felaktigheter eller lägga till information om det egna företaget eller ämnet, så länge du kan backa upp informationen med källmaterial.

– Det kan vara så att det står galna saker som man vill rätta och då får man väl göra det. Man ska inte vara överdrivet rädd för att korrigera information om sig själv. Det är ju tillåtet att vara anonym på Wikipedia. Om uppgifterna backas upp av källor och om artikeln är välskriven så gör det inte något att man har egenintresse.

Tre tips för att uppdatera information på Wikipedia

  • Se dig själv i ett större sammanhang. Bidra med information som ligger utanför ditt närmaste intresseområde. Varför inte beskriva dina konkurrenter, bidra med historiskt bildmaterial från de egna arkiven eller skriv om trenderna i din bransch, snarare än hur ditt företag är överlägset ett annat.
  • Delta i diskussionen om Wikipedia-innehållet. Är du tveksam, skriv en notis i diskussionssidan till artikeln och berätta hur du resonerat. Då uppfattas du som konstruktiv och hjälpsam snarare än någon som försöker manipulera innehållet till egen fördel. Var modig. Våga prova på och var generös och ödmjuk om du får mothugg kring en uppdatering.
  • Titta på andra. För att dels förstå hur Wikipedia fungerar rent tekniskt men också lära dig hur texter är komponerade så är ett bra tips att titta runt hur redan befintliga artiklar är utformade. Ofta kan du inledningsvis kopiera struktur och upplägg för att få en grund till ny information.

Wikipedias grundprinciper
(Källa: Wikipedia)

Oavsett om du vill korrigera felaktig information om ett ämne du känner väl eller skapa nya artiklar som du tycker saknas på Wikipedia finns ett antal grundprinciper att följa.

  1. Wikipedia är ett uppslagsverk. Dess mål sträcker sig inte längre än så.
  2. Ta inte ställning. Artiklar ska skrivas från en neutral synpunkt, och företräda olika synpunkter på ämnet rättvist och välvilligt.
  3. Respektera upphovsrätten. Wikipedia är en fri encyklopedi, licensierad under licensen Creative Commons’ erkännande-dela lika. Att lägga in material som bryter mot upphovsrätten kan leda till legala problem. Det är något som hotar vårt mål, att bygga ett fritt uppslagsverk som alla kan distribuera vidare. Se Upphovsrätt.
  4. Respektera de andra bidragsgivarna. Förutsätt att andra har goda avsikter. De som bidrar till Wikipedia kommer från många olika länder och kulturer, och har i många fall vitt skilda synsätt. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket.
  5. Wikipedia har inga fasta regler. Var djärv när du redigerar, även om perfektion är ett mål så är det inte nödvändigt. Gör så gott du kan, och om någon regel står i vägen för att göra encyklopedin bättre, i enlighet med reglerna ovan, strunta i den.

Ovanstående artikel publicerades i Internetworld nr 3, 2012.

1 kommentar