Fokus på global hälsa i veckan

Hans Rosling, Gunhild Stordalen, Richard Horton och Mariam Claeson. Det är några av de som medverkar på konferensen Global Health Beyond 2015 på torsdag. Konferensen arrangeras av Svenska Läkaresällskapet och jag kommer att jobba med att fånga upp frågor och reaktioner via sociala medier under konferensen.

Hans Rosling, Gunhild Stordalen, Richard Horton och Mariam Claeson. Det är några av de som medverkar på konferensen Global Health Beyond 2015 på torsdag. Konferensen arrangeras av Svenska Läkaresällskapet och jag kommer att jobba med livebevakning och att fånga upp frågor och reaktioner via sociala medier under konferensen.

”Trots att globala hälsofrågor borde vara högt prioriterade, är kunskapen och medvetenheten om frågorna begränsade. Svenska Läkaresällskapet med partners hälsar välkommen till en angelägen konferens som fokuserar på några av vår tids stora utmaningar – livsstilssjukdomar, kroniska sjukdomar, klimatförändringarna och ojämlikhet.”

Efter konferensen kommer The Stockholm Declaration on Global Health att presenteras. Det är en rapport med utgångspunkt från konferensens deltagare och experter och som ”blir en ledstjärna för fortsatt konkret arbete med att förbättra mänsklighetens hälsovillkor i en allt mer globaliserad värld.”

Utgångspunkten för konferensen är FN:s Millenniemål, UN Millennium Development Goals, MDG, vilka världens länder enades om år 2000.