Saker som inte är lika

Jan Helin, chefredaktör för Aftonbladet i senaste avsnittet av podcasten Mattsson Helin:

”Jag ser fram mest emot Justin Bieber* därför att det är en kvällstidningsklassiker. Jag utgår från att han får 4 plus först och 5 plus sen, eller motsvarande. Jag tycker att vi ska vara väldigt upphetsade och det ska sen skrivas kulturartiklar om kvällstidningarnas märkvärdiga förhållande till Justin Bieber*. Jag älskar de här lite skitnödiga, nervösa artiklarna för att vi ger oss hän. Han är en perfekt kvällstidningsartist. Han väcker känslor, det finns en enorm passion.”

* Sorry. Bruce Springsteen var det visst han pratade om.