Minnesregeln

”Du har inte rätt att fråga om och när och hur. Du har inte rätt att insistera på att vederbörande borde-kommer-egentligen vill. Du har väl tekniskt sett rätt att hävda att det är det enda som ger livet mening, men det är ganska otrevligt.”

Julia Skott: Nej. Tyst. Sluta.