Katastrofen översatt till hemmaplan

Jag befinner mig i den lilla kuststaden Båstad på gränsen mellan Skåne och Halland. Under min promenad på stranden idag var tankarna förstås hos de drabbade nere i Thailand, Sri Lanka, Indien m.fl. Jag försökte föreställa mig hur scenariot sett ut om en liknande katastrof drabbat Sveriges västkust. I de platta landskapen i södra Sverige hade en flodvåg på sex meters höjd fått förödande konsekvenser. Städer som Helsingborg, Halmstad, Falkenberg och Varberg med öppen kust had antagligen blivit hårt drabbade. Vi lever förvisso i en stabil del av världen när det gäller kontinentalplattornas aktiviteter men jag tror inte det skadar att försöka översätta tragedin på det södra halvklotet till våra förhållanden för att lättare förstå och skapa en bild av omfattningen på det som hänt. Även om det blir ett miniatyrscenario i sammanhanget.

Det går inte att så här tidigt förstå konsekvenserna. Vare sig det gäller vår vardag här i Sverige eller den globala situationen.  Mina tankar finns hos de saknade, de anhöriga, de överlevande och de döda. Det måste vara en fruktansvärd upplevelse för alla inblandade.

Researcher skriver bland annat om katastrofinformationen från reseföretagen och myndigheternas agerande.